Garanția produselor

În cazul în care Electromotor-Service oferă complementar unui produs garanție, aceasta va fi înmânată concomitent cu livrarea produsului achiziționat.
Termenul garanţiei va fi indicat pe certificatul oferit.
În cazul în care produsul achiziţionat ce dispun de garanţie valabilă s-a defectat vă rugăm să vă adresaţi cu certificatul de garanţie şi documentul ce confirmă condiţiile de cumpărare, la Service Centru Electromotor.

Anularea Comenzii

În cazul în care doriţi să anulaţi o comandă care înca nu a fost livrată vă rugăm să telefonaţi la numărul: (022)26-77-45.

Regulamentul privind returnarea mărfii 

Articolul 19 (14). Înlocuirea produsului de calitate corespunzătoare

(1) Consumatorul este în drept să ceară vânzătorului, în termen de 14 zile, înlocuirea unui produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat dacă acest produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinației din alte cauze, cu efectuarea, în cazul diferenței de preț, a recalculului corespunzător.

[Art.19 al.(1) modificat prin LP187 din 22.07.16, M0306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 16.03.17]

(2) Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipsește, consumatorul are dreptul să rezilieze contractul. iar vânzătorul este obligat să-i restituie contravaloarea produsului.

(3) Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul sau de a i se restitui contravaloarea lui urmează să fie executată dacă produsul nu este utilizat, nu și-a pierdut calitățile de consum și dacă există probe că a fost cumpărat de la vânzătorul respectiv.

(4) Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar este prezentată în anexa la prezenta lege.

[Art.19 al. (4) introdus prin LP187 din 22.07.16. M0306-313/16.09.16 art. 65 7; în vigoare 16.03.17]

ANEXA

LISTA

produselor nealimentare de calitate corespunzătoare

ce nu pot fi înlocuite cu un produs

 1. Articole de bijuterie (articole din metale prețioase, cu pietre scumpe, din metale prețioase și montate cu pietre semiserioase și sintetice, pietre prețioase șlefuite).
 2. Confecții și articole din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie).
 3. Articole de igienă individuală (periuțe de dinți, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale sau electrice și alte articole destinate îngrijirii corpului).
 4. Articole de parfumerie și cosmetică.
 5. Mărfuri textile (țesături din bumbac și tip bumbac, in și tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, bandă de bordură etc.).
 6. Cabluri (conducte electrice, cabluri, şnururi).
 7. Materiale de construcție și de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă ).
 8. Produse și materiale din mase polimerice ce au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabile (veselă și accesorii pentru servitul mesei și bucătărie), ambalaje, articole pentru păstrarea și transportarea alimentelor (canistre, bidoane, butelii, butoaie).
 9. Produse chimice de uz casnic, pesticide și preparate agrochimice.
 10. Mobilă de menire socială (garnituri și seturi).
 11. Autoturisme și articole moto-velo, remorci și agregate, mijloace mobile pentru mica mecanizare a lucrărilor agricole, nave pentru plimbări și alte mijloace de transport naval de menire socială.
 12. Mărfuri tehnice complexe de uz casnic pentru care sînt stabilite termene de garanție (aparate electrocasnice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente și utilaje ce funcționează cu gaze şi dispozitivele acestora).
 13. Articole pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii publice şi pentru igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice).
 14. Jucării.

[Anexa introdusă prin LP187 din 22.07, 16, ,110306-313/16.09.16 art.657; în vigoare 16.03.17]

Regulamentul privind returnarea  mijloacelor bănești (contravaloarea mărfii)

Mijloacele bănești pot fi returnate Utilizatorului în modul în care a fost efectuată achitarea pentru Comanda.

În caz de retur a mijlocele bănești prin card bancar, returnarea se efectuaiză pe cardul de pe care a fost efectuată achitarea.

Restituirea Utilizatorului mijloacelor bănesti se efectuiaza momentan integral sau parțial, în cazul în care partenerul Electromotor-Service nu poate să realizeze complet sau parțial Comanda.

Mijloacele bănești pentru Comanda și livrarea acestei nu se returnează în cazul în care Comanda nu a fost livrată nu din vina Electromotor-Service (Utilizatorul nu a deschis ușa, nu a răspuns la apelul curierului la livrarea Comenzii, sau Utilizatorul a specificat adresă incorectă sau inexistentă etc.). Mijloacele bănești nu se returnează în cazul în care Utilizatorul nu a verificat completitudinea și integritatea Comenzii la momentul primirii etc.

În cazul refuzului Utilizatorului de la Comanda sau în cazul încălcării condițiilor Partenerilor Electromotor-Service de realizare a produselor și/sau serviciilor, inclusiv dar fără a se limita: în cazul refuzului unilateral de realizarea produselor și/sau serviciilor, încălcarea condițiilor de livrare sau necorespunderea calității produselor și/sau serviciilor, inclusiv provocând efecte dăunătoare asupra sănătății etc., Utilizatorul este obligat în timp de 24 de ore din momentul livrării Comenzii să informeze Electromotor-Service prin e-mail [email protected] despre refuzul său de la Comanda în forma scisă.

În scrisoare trebue să fie menționate următoarele: motivul returnării mijloacelor bănești, numărul Comenzii, actele ce dovedesc achitarea Comenzii, rechizitele bancare și datele buletinului: Numele și Prenumele în limba de stat și IDNP, adresa poștală  (neaparat cu index).

Partea, care cere returnarea mijloaceor bănești este obligată să reprezinte dovezi (certificate, fotografii și altele).

Returnarea mijloacelor bănești, se efectuează de către Electromotor-Service în termen de 1-7 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la Utilizator. Returnarea mijloacelor bănești va fi efectuată numai după ce va fi dovedit faptul încălcării. Electromotor-Service nu poartă răspundere pentru reținerile băncii la returnarea mijloacelor bănești.

Utilizatirul trebuie să ia în considerare faptul că la efectuarea transferului bancar, băncile pot percepe comision în calitate de plată a serviciilor de transfer a mijloacelor bănești.  Electromotor-Service returnează doar mijloace bănești, achitate pentru produse și serviciile de livrare.